แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

การบริการของฝ่ายการตลาด

1.ความสะดวกในการติดต่อ
2.การให้ข้อมูลและคำแนะนำ

คุณภาพของการบริการ

1.คุณภาพของงานบริการ
2.การแก้ไขและการป้องกันปัญหาการขนส่งขยะ

การส่งมอบ

1.ความถูกต้องของการส่งมอบ (ผลิตภัณฑ์และเอกสาร)
2.ระยะเวลาการส่งมอบ และการให้บริการ
3.มารยาทของพนักงาน
  • Facebook Clean
  • YouTube - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว

64/36 หมู่ 7 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

© 2020 by Missnightingale heath care