top of page

บริการจัดการของเสียทางการแพทย์ครบวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสไนติงเกลเฮลท์แคร์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการจัดการของเสียทางการแพทย์อย่างครบวงจร และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการของเสียทางการแพทย์อย่างครอบคลุมทุกระบบ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการจัดกระบบของเสียทางการแพทย์ในสถานบริการสาธารณสุข ด้วยทีมงามที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถจัดการปัญหาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับของเสียทางการแพทย์ในสถานบริการบริการสาธารณสุข รวมไปถึงสถานประกอบการอื่นๆที่ก่อกำเหนิดของเสีย


การให้บริการของเรา มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความมีมาตรฐานเป็นที่สุดเราจึงปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการจัดการองค์กร ISO 9001 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับสินค้า และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ และความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด

Our Services Include

mark-of-trust-certified-ISO-14001-environmental-management-black-logo-En-GB-1019.png
mark-of-trust-certified-ISO-9001-quality-management-systems-black-logo-En-GB-1019.png

บริการจัดการของเสียทางการแพทย์ครบวงจร  //มูลฝอยติดเชื้อ  // ของเสียอันตรายทางการแพทย์ // ขยะรีไซเคิล เอกสารปกปิด  // ถังเข็ม ถุงแดง ถุงจำแนกประเภทขยะ  // and more...

4U1A4486
4U1A3790
4U1A4531
IMG_5270
4U1A3825
4U1A4466
รพ.ชล_191119_0031
IMG_4875

ได้รับมาตรฐาน

ISO : 9001
ISO : 14001

 ควบคุมทุกขั้นตอน
โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์

มีเอกสารรับรองการ
กำจัดตามกฎหมายกำหนด

bottom of page